VIGILIJA PAULIONIENĖ

2012-2013 ROTARY METAI

TAIKA - PER PARTNERYSTĘ

KLUBO TARYBA:

 • Prezidentė – Vigilija Paulionienė
 • Sekretorė – Violeta Ulevičienė
 • Buvusioji prezidentė – Raimonda Čejauskienė
 • Būsimoji prezidentė – Džiuljeta Armonienė
 • Seniūnė – Vida Petraitienė
 • Iždininkė – Rita Petrauskienė

KOMITETAI:

 • Klubinės veiklos komiteto direktorė – Audronė Umbrasienė
 • Visuomeninės veiklos komiteto direktorė – Sonata Tomkienė
 • Profesinės veiklos komiteto direktorė – Jolanta Sąlygienė
 • Tarptautinės veiklos komiteto direktorė – Irena Sabaliauskaitė
 • Naujosios kartos ugdymo komiteto direktorė – Diana Šileikienė

Revizorė – Sonata Lygnugarienė

KAS NUVEIKTA:

 • Bendradarbiaujant su Klaipėdos Interact klubu organizuotas projektas „Per kurčias akis“.
 • Parama skirta Klaipėdos tuberkuliozės ligoninei.
 • Klubas buvo projekto HCL13 „Tarptautinės vasaros neįgaliųjų stovyklos Monciškėse“ partneris
 • JAV lietuvių Rotary klubo prašymu klubas dovanojo knygas Pasaulio lietuvių bendruomenės bibliotekai.
 • Įvyko projektas „Geltonieji autobusiukai“, prie kurio įgyvendinimo aktyviai prisidėjo Klaipėdos miesto Rotary klubai.
 • Klubas skyrė paramą projektui, skirtam išsaugoti ir teikti informaciją apie nykstančius lietuvių kalbos žodžius, klubo pasirinktas žodis – Augyvė, reiškiantis globėją.
 • Skirta parama Klaipėdos universiteto studentams
 • Klubo premija įvertintas Klaipėdos universiteto studento baigiamasis darbas;
 • Skirta parama Klaipėdos tuberkuliozės vaikų ligoninei.

METŲ AKIMIRKOS:

NAUJIENLAIŠKIAI: