KELIAS Į ROTARY

ADITĖ – PIRMASIS ROTARY INTERNATIONAL KLUBAS, KURIO NARĖS VIEN MOTERYS
1993 - 1996

Kelias į ROTARY

 • 1993 05 07 įkurta visuomeninė organizacija „Klaipėdos miesto moterų klubas „Aditė“
 • 1996 01 22 suteiktas List of Charter Members – „Aditė” tapo klubu Rotary International, kurio narės vien moterys
 • 1996 05 11 iškilminga RK ADITĖ inauguracija Klaipėdoje.

ADITĖ: kelią į ROTARY teko tiesti pačioms

Šiandien Rotary visuomenėje nebeliko skirtumo, kas – vyrai ar moterys – vykdo humanitarinius projektus.

 

Visgi, buvo laikas, kai Rotary vienijo tik vyrus. Ir tik 1989 m. įvyko perversmas Rotary International – JAV Teismas pripažino, jog atsisakymas priimti į Rotary gretas moteris jas diskriminuoja.

 

Praėjus vos keleriems metams nuo šio istorinio sprendimo, 1993 m. gegužės 7 d., Nijolė Požarskienė sušaukė moterų klubo steigiamąjį susirinkimą, į kurį kurti naujo moterų klubo buvo pakviestos:

 • Nijolė Požarskienė (teisininkė),
 • Nijolė Novagreckienė (kultūros darbuotoja),
 • Violeta Ulevičienė (bibliotekininkė),
 • Eugenija Odebrecht (verslininkė),
 • Vanda Kavaliauskienė (pedagogė).

 

Šiame susirinkime buvo nuspręsta įsteigti moterų klubą ir jį pavadinti  ADITĖS vardu (ADITĖ iš graikų k. – „Visatos deivė”)

 

 

Klubo veiklos nuostatus paruošti laikantis Rotary International Konstitucijos principų bei veiklos reikalavimų.

 

 

Pirmąja moterų klubo ADITĖ prezidente buvo išrinkta klubo steigėja Nijolė Požarskienė.

 

 

ADITĖ priėmė iššūkį

Klubo gimimą paskatino vyrų nenoras priimti moteris į Rotary

Iki Rotary inauguracijos ADITEI teko nueiti įdomų ir sudėtingą kelią, kurį lėmė ne tik susibūrusių moterų noras veikti, bet ir kategoriškas tiek Lietuvos, tiek pasaulio vyrų nenoras priimti moteris į rotarietišką judėjimą bei Klaipėdos rotariečių vyrų “mesta pirštinė “ ir frazė: „susikurkite ką nors pačios”… Tuo metu atsainiai ištarę šiuos žodžius, Klaipėdos klubo rotariečiai tikriausiai nė neįtarė, jog atsiras moterų, kurios šią „pirštinę” pakels.

To laikmečio pasaulinėje Rotary bendruomenėje dar buvo gajus konservatyvus požiūris į Rotary judėjimą. Vyrai negalėjo išsižadėti išimtinės teisės būti rotariečiais. Todėl tiek tarptautinė, tiek Lietuvos dar negausi vyrija demonstravo atvirą pasipriešinimą moterų norui vienytis į Rotary klubą. Klubai siuntė savo delegatus, kurie turėjo įtikinti mus tapti soroptimistėmis ar dar kokiu nors moterišku klubu, tik ne rotarietėmis.

Pagaliau žinia apie moterų klubą ADITĖ pasiekė tuometinį Lietuvos Rotary nacionalinio komiteto pirmininką Carsten Leht. Po vizito klube, p. Carsten pripažino, jog ne visi vyriškos sudėties Rotary klubai Lietuvoje yra tiek nuveikę, kiek ADITĖ. 1995 m. gegužės mėnesį klubas buvo pristatytas Vilniuje vykusioje Danijos Apygardos 1460 Konferencijoje.

 

Tuo pat metu ADITĖS prezidentė Nijolė Požarskienė tęsė intensyvų susirašinėjimą su Rotary International valdininkais, susitikinėjo su Danijos, Švedijos rotariečiais ir mėgino įrodyti, jog Rotary International Konstitucija nedraudžia moterims tapti rotarietėmis, o JAV teismo sprendimas tiesiog įpareigoja šią organizaciją nustoti diskriminuoti moteris.

Nepaisydamos akivaizdaus rotariečių priešiškumo, aditietės dirbo rotarietiškus darbus pagal visus Rotary principus:

 • Vykdė paramos projektus su neįgalius vaikus ir jų mamas vienijančia bendrija “Viltis”.
 • Kartu su Norvegijos Jūrininkų žmonų klubu paruošė 50 000 Norvegijos kronų vertės projektą besisteigiančios kurčiųjų-nebylių internatinės mokyklos renovacijai ir inventoriaus įsigijimui. Bendradarbiavimas su šią mokykla nenutrūko keletą metų.
 • Vykdė paramos projektus su Jūrininkų ligonine ir kt.

Galutinį tašką šioje istorijoje ir padėjo šviesios atminties rotarietis Carsten Leht. Tuomet vykusioje Rotary Konvencijoje jis “susikovė” su Rotary biurokratais dėl tolesnės ADITĖS klubo ateities ir sugebėjo įrodyti , kad aditietės turi teisę tapti rotarietėmis. Tik po kurio laiko jis prasitarė, kad net nesinori kartoti, ką tuomet išgirdo iš pasaulio rotariečių vyrų.

 

1995 m. spalio mėn. buvo gauta žinia, jog Rotary International Direktorių Taryba sutinka priimti moterų klubą “Aditė “ į tarptautinį Rotary judėjimą.

Apygardos 1460 valdytojas Carsten Leht informavo, jog Rotary klubas ADITĖ, kurio narės tik moterys, yra pirmasis ir vienintelis pasaulyje.

ADITĖS pergalės liudijimas – oficialus Rotary International sertifikatas

Kova už tarptautinį klubo pripažinimą užtruko trejus metus – nuo 1993 iki 1996-ųjų

Iškilminga RK ADITĖ inauguracija

KLAIPĖDA, 1996 05 07