VAIDILUTĖ STALMOKIENĖ

2021 – 2022 ROTARY METAI

TARNYSTĖ KEIČIANTI GYVENIMUS

TARYBA

 • Prezidentė – Vaidilutė Stalmokienė
 • Sekretorė – Simona Šliogerienė
 • Seniūnė – Santa Selezniovienė
 • Iždininkė – Džiuljeta Armonienė
 • Buvusioji prezidentė – Rūta Šimkienė
 • Būsimoji prezidentė – Irena Virketienė

Komitetai

 • Administravimo ir plėtros komitetas Renata Statkevičienė
 • Ryšių su visuomene komitetas – Audronė Umbrasienė
 • Projektinės veiklos komitetas –  Rūta Lalienė
 • Tarptautinės veiklos komitetas – Jolanta Kazakevičienė
 • Jaunosios Rotary kartos ugdymo komitetas – Vaiva Kupstytė – Žalienė

 

 • Nijolė Požarskienė – atsakinga už naujų narių priėmimą ir integraciją.
 • Violeta Ulevičienė – klubo biuletenio ruošimas.
 • Rita Petrauskienė – archyvavimas ir dokumentavimas.

METŲ MOTO  – PAŽINKIME IR MYLĖKIME SAVO KRAŠTĄ

VEIKLOS APLINKYBĖS –  COVID-19 pandeminė situacija ir karas Ukrainoje

KLUBINĖS VEIKLOS MOTO: „Žmogaus prigimties esmė – dešimtys tūkstančių  papraščiausių gerų poelgių, kuriais nusakoma kiekviena mūsų diena”  /Stivenas Džei Guldas/ 

 

KAS NUVEIKTA:

 • Stipendijos: Skirta 1200 Eur stipendija bei 300 Eur ir 400 Eur vienkartinė parama Klaipėdos Licėjaus IB bakalaureato programos mokiniui Augustui Jasiūnui. Stipendiją  apmoka sesė Santa. Sesės R. Stonienė ir R. Paulauskienė  padengė 640 Eur  A. Jasiūno išlaidas už bakalaureato egzaminų laikymą.
 • Projektas „Interact lyderių bendruomenė“, pradėtas sesės Gintės, buvo tęsiamas sesės Vaivos  Žalienės, klubo Jaunosios Rotary kartos ugdymo komiteto  direktorės. 2021 m. pavasarį Rotary bendruomenė akreditavosi kaip priimančios savanorius, organizacija. Beveik kiekviename mieste akreditavosi po 1 kuratorių iš  tam tikro RK klubo. „Aditė“   tapo organizacija priimanti  jaunuolius savanorystei. Sesė Gintė  „Jaunimo savanoriškos tarnybos“ kuratore išrinkta 3 metams.
 • „Delfinų Terapija – Lietuvos vaikams” – tai stovykla elgesio sutrikimų turintiems vaikams iš visos Lietuvos, kuri tradiciškai vyksta lapkričio – gruodžio mėnesį.  Iš viso stovykloje dalyvavo 30 vaikų, iš kurių – š.m. lapkritį dalyvavo 2 ir gruodį dar 2 vaikai. Projektą kuruoja sesė Sonata Lygnugarienė. Delfinų terapijai sesės Džiuljetos  Armonienės sūnus Mantas Armonas  skyrė 800 Eur, sesė R. Stonienė 800 Eur,  Jūratė Andrijauskienė (NT Market) 200 Eur.
 • Projektas „Aš neabejingas, o Tu ?“, kurį inicijavo ir jau ketvirtus metus kuruoja sesė Renata Statkevičienė, įvyko nuotoliniu būdu. Renginys skirtas vaikus supažindinti su negalia per paprastas, vaikams suprantamas formas – jutimus.  2021-01-03 klubo sesės dalyvavo onlaine  konferencijoje kartu su Delfinų terapijos centru bei Klaipėdos Universitetu, kuri vyko KU „Aula Magna“ patalpose. 95 Lietuvos mokykloms, kurios šiame projekte  dalyvavo  onlaine,  „Aditė“ padovanojo gražiai supakuotas saldžias staigmenas. 35 mokykloms pakavo ir  siuntė pačios sesės. Šiam projektui klubas skyrė 1161,06 Eur.
 • Projektas „Augu ir senstu“ kėlė tikslus padėti senoliams turintiems ekonominę, socialinę ir kultūrinę atskirtį. Įgyvendinti 3 renginiai: 2021-07- 10 įgyvendintas renginys „Popietė prie jūros“ kartu su Interact  klubu „Į žvaigždes“ ir Klaipėdos miesto socialines paramos centru.  2021-09-14 vyko ekskursija „Teatro pėdomis“ kartu su  Interact klubu  „Į žvaigždes“, Klaipėdos miesto socialinės paramos centru, Klaipėdos senamiesčio Rotary klubu, Lietuvos karinių Jūrų pajėgų karininkų klubu. 2021-12-13 projekto renginys „100 vilties eglučių“ kartu su  Interact klubu „Į žvaigždes“, Licėjaus mokiniais, Klaipėdos senamiesčio Rotary klubu. Kalėdinis vakaras vyko  „Max Coffee“ ir „Ararate“, klubo sesės su vaikais papuošė apie 100 eglučių, kurios buvo dovanotos vienišiems senoliams, bendradarbiaujant su  Klaipėdos miesto socialinės paramos centru. 
 • Projektą „Mamos ir vaiko sveikata“ kuruoja sesės Rūta Šimkienė ir Sonata Lygnugarienė. Išsiaiškinus poreikį, buvo nuspręsta rengti Globalios Dotacijos (Global Grant) projektą „Neišnešiotų naujagimių išgyvenamumo didinimas“ plaučių ventiliavimo aparatui, kurio vertė 50 000 eur, įsigyti.  Labai tikime šio projekto sėkme.
 • Startavo naujas projektas „Parama augintiniams“, inicijuotas sesės Gintės Žilinskienės, kuriam ji pati pritraukė rėmėjus, pati surengė savo paveikslų aukcioną, o gautas lėšas skyrė projektui. 
 • Parama Ukrainai. Mūsų sesės aukojo lėšas ukrainiečių šeimoms, suteikė gyvenamąjį būstą, reikalingus buities daiktus, stengėsi šeimas įtraukti į veiklas. Šią iniciatyvą vainikavo nuostabus renginys „Vienybės jėga“. 19 klubo sesių nupirko 120 bilietų į paramos koncertą. Sesių Santos, Renatos ir Kristinos dėka 120 ukrainiečių mamų ir vaikų buvo nuvežti net trimis autobusais į koncertą Kauno Žalgirio arenoje. Pakeliui buvo aplankytos ir Lietuvos istorinės vietos, apie jas pasakojo sesių pakviesti gidai. Į kelionę sesės nepamiršo įdėti lauknešėlių – krepšius obuolių, saldumynų, vandens, vaišes finansavo savo lėšomis. Išlaidas vienam 50 vietų   autobusui padengė   klubas „Maris“,  vieną autobusą skyrė Klaipėdos licėjus ir vieno autobuso išlaidas padengė ADITĖ.  Viso Ukrainos projektui skirta 4310 Eur.  Sesė Diana Šileikienė aktyviai dirbo rūpindamasi Lietuvoje gyvenančių ukrainiečių šeimų laisvalaikiu bei integracija į visuomenę, stengėsi  Lietuvoje gyvenančius Ukrainiečių vaikus su šeimomis įtraukti į  įvairias veiklas, renginius, viešino klubo sesių gražią iniciatyvą ADITĖ facebook‘o paskyroje.
 • Sesės Renatos Stakevičienės iniciatyva klube lankėsi  karpinių meistrė ir logopedė Stasė Vilkienė, surengusi  karpinių parodą. Klubo sesės gausiai pirko meistrės darbus, už surinktas lėšas Stasė Vilkienė išleido poezijos knygą, iliustruotą  pačios karpiniais „Žolė išgirdo vyturio giesmę“.
 • Taryboje prezidentei Vaidilutei Stalmokienei pasiūlius  organizuoti filmo „Angelų takais“ peržiūrą, sesės Kristinos dėka  birželio 13  Kultūros fabrike, surengtas virtualios realybės filmo „Angelų takais“ pristatymas bei susitikimas su filmo kūrėjais.
 • Į klubą priimta nauja sesė Ieva Jašinskienė.
 • Birželio 20 d. „Meridiane“ vyko klubo Rotacijos šventė. Šventės metu prezidentė pristatė filmą „Aditės 2021-2022 metai“, P. Hario apdovanojimas buvo įteiktas sesei Rūtai Šimkienei, koncertinėje programoje dalyvavo  skaitovė Virginija Kochanskytė,  solistė Judita  Leitaitė ir pianistė R. Mikelaitytė – Kašubienė.
   

 

METŲ AKIMIRKOS