RŪTA ŠIMKIENĖ

2020-2021 ROTARY METAI

ROTARY ATVERIA GALIMYBES

TARYBA

 • Prezidentė – Rūta Šimkienė
 • Sekretorė – Jūratė Andrijauskienė
 • Seniūnė – Regina Paulauskienė
 • Iždininkė – Birutė Vaišvilienė
 • Buvusioji prezidentė – Diana Šileikienė
 • Būsimoji prezidentė – Vaidilutė Stalmokienė

Komitetai

 • Administravimo ir narystės komitetas Vigilija Paulionienė
 • Ryšių su visuomene komitetas – Audronė Umbrasienė
 • Projektinės veiklos komitetas –  Sonata Lygnugarienė
 • Tarptautinės veiklos komitetas – Jolanta Kazakevičienė
 • Jaunosios Rotary kartos ugdymo komitetas – Gintė Žilinskienė

 

 • Nijolė Požarskienė – atsakinga už naujų narių priėmimą ir integraciją.
 • Simona Šliogerienė – klubo biuletenio ruošimą ir informacijos sklaidą.
 • Irena Greičiūnienė– už archyvavimą ir dokumentavimą.

KAS NUVEIKTA:

 1. Skirta stipendija (1.080,00 Eur) bei vienkartinė parama (300,00 Eur) Klaipėdos Licėjaus IB bakalaureato programos mokiniui. Kandidatą atrinko, suruošė visą dokumentaciją ir kuravo visus metus sesė Birutė Banevičienė. Taip pat sesės savo asmeninėmis lėšomis pirko Augustinui knygas, rūbus, padėjo jam įsikurti Klaipėdoje.
 2. „Interact lyderių bendruomenė“ – metų projektas, kurį inicijavo ir vykdė klubo „Jaunosios Rotary kartos ugdymo komitetas” ir jo direktorė Gintė Žilinskienė. Projektas buvo vykdomas su šūkiu : #Į žvaigždes. Šio projekto tikslas – atgaivinti Interact klubo veiklą, auginti jaunąją Rotary kartą, ugdyti jaunimo lyderystę. Į šią veiklą įtraukti ir pasitelkti kiti Rotary klubai, Rotaract klubo nariai, Apygarda. Apygardos prašymu sesės Gintės Žilinskienės atlikti, sukurti ir įgyvendinti darbai Apygardos prašymu tapo algoritmu, kuris pritaikytas Lietuvos 2021 m. birželio 01 dieną įvyko Interact klubo prezidentės Isabellos Pocevičiūtės ir Interact narių inauguracija. Klubas vienija 23 narius.

          Šiame projekte įgyvendinti darbai:  

 • projekto viešinimo socialiniuose tinkluose medžiaga, anketos, reklaminis filmas, kurie padėtų vykdyti Interact narių pritraukimo kampaniją ir atranką;
 • sutvarkytos visos Interact klubo finansinės ataskaitos už praėjusį laiką nuo 2015. Tai organizavo ir finansavo sesė Gintė Žilinskienė. Sutvarkyti klubo dokumentai ir sugrąžintas paramos gavėjo statusas.
 • Interact klubui „Į Žvaigždes” paramą skyrė Aditės sesės: Senamiesčio, Klaipėdos, Karalienės Luizės, Maris, Concordia 1826, Lietuvos Rotary Apygarda – surinkta 2 850,00 Eur.
 1. „Geltonųjų autobusiukų” projektas, kurio metu į Kalėdinį koncertą pakviečiami visuomeniški ir gerai besimokantys gimnazistai iš Klaipėdos miesto ir Klaipėdos apskrities savivaldybių, sesės Birutės Banevičienės ir klubo partnerio Klaipėdos koncertų salės dėka buvo planuotas, tačiau negalėjo vykti dėl pandeminės situacijos šalyje.
 2. „Delfinų terapija – Lietuvos vaikams” – stovykla, į kurią sukviečiami elgesio sutrikimų turintys vaikai iš visos Lietuvos, finansuojami Lietuvos Rotary klubų. Projektą kuruoja sesė Sonata Lygnugarienė. Nors 2021 m. paaiškėjo, kad projektas negalės vykti, tačiau sesės Sonatos dėka, bendradarbiaujant su Delfinų terapijos centru, įvyko 3 pilotinės terapijos, kurios buvo suteiktos:
 • Justui Mumkui – 800,00 Eur. Šio projekto įgyvendinimui buvo gauta tikslinė parama iš klubo partnerio Čikagos RK. Šios paramos gavimas tai bendras sesės Jolantos Kazakevičienės ir Delfinų terapijos centro vadovės Brigitos Kreivinienės; sesės Santa ir Sonata skyrė 300,00 Eur asmeninių lėšų ir apmokėjo Justo ir jo mamos apgyvendinimą, sesė Renata Stankevičienė apdovanojo kvietimu į kavinę Max Coffe, sesė Santa nupirko ir padovanojo gardumynų krepšelį. Sesė Santa ir Renata susitiko su Justu ir jo mama, kartu įtraukė į šį projektą būsimas interactietes.
 • Sesės Sonatos bei sesių asmeninės paramos dėka buvo rasti rėmėjai ir apmokėta Delfinų terapija dviems mergaitėms dėl emocinio sutrikimo – 600,00 Eur. Šią terapiją  rėmė sesės:  Simona Šliogerienė,  Sonata Lygnugarienė, Renata Statkevičienė rado rėmėją UAB „Valymo projektai Klaipėda“, sesė Birutė Vaišvilienė, sesė Vaiva Kupstytė-Žalienė, sesė Žibutė Klaudija Bobianskienė, sesė Rima Stonienė, sesė Gintė Žilinskienė. Sesė Ulijana Petraitienė rado galimybę padėti šioms mergaitėms ir jų šeimoms gaunant psichologinę pagalbą.
 • Bendradarbiaujant su Čikagos RK ir Delfinų terapijos centru buvo sudaryta sutartis dėl keramikos projekto „JŪROS MOZAIKA“ kūrimo delfinų terapijos centre, kuris turi ilgalaikę išliekamąją meninę vertę, o į jo kūrimą įtraukiami elgesio sutrikimus turintys vaikai, kuriems vykdomi užsiėmimai. Projektas yra tęstinis ir ilgalaikis, šiems metams reikalinga suma -1.500,00 Eur. Projektui skyrė Čikagos RK 1.000,00 USD, sesė Sonata Lygnugarienė rado rėmėjų 300,00 Eur, sesė Rūta Šimkienė rado rėmėją, kuris skyrė – 350,00 Eur.
 1.  „Aš neabejingas, o Tu?“ – klubo palaikomas tradicinis projektas, kurį inicijavo ir jau trečius metus turėjo kuruoja sesė Renata Statkevičienė, nevyko dėl pandeminės situacijos.
 1. Paramos sutartis, sudaryta sesės Vaivos Kupstytės-Žalienės dėka su UAB „Žavi šypsena“, gauta 2.000,00 Eur.
 2. Projektas „Augu – senstu“, kurio tikslas padėti senoliams turintiems ekonominę, socialinę ir kultūrinę atskirtį taip pat dėl pandeminės situacijos nevyko. Projekto kuratorė sesė Rūta Lalienė skyrė beprotiškai daug savo laiko skambindama senoliams ir bendraudama su 2020 metų gruodžio mėn. 80 senolių klubas pasveikino kalėdiniais sveikinimais bei padovanodamas kalėdines dovanas: kalėdinius pyragus, kalėdinę arbatą, šokoladą, kryžiažodžius, apsaugines kaukes (dovanojo Apygarda), medų. Dovanų srautą kuravo sesės Rūta Lalienė ir Santa Selezniovienė.
 3. Kartu su Čikagos Rotary klubu skirta 400,00 Eur parama cukriniu diabetu sergančiai Karolinai Savickaitei skaitytuvui ir sensoriams įsigyti. Šią paramą kuravo sesė Žibutė Klaudija Bobianskienė.
 4. Paremtas Senamiesčio Rotary klubo projektas „Vaikų su regos negalia stovykla“ įsigyjant 50 šokoladų, kurie buvo padovanoti senoliams, 250.00 Eur.
 5. Sesė Irena Greičiūnienė susistemino visą klubo narystės istoriją nuo klubo veiklos pradžios bei padarė einamuosius pakeitimus klubo Reglamente.
 6. „Stop Corona” – 2021 sausio mėn. nupirkta ir perduota Klaipėdos Universitetinės ligoninės personalui, tiesiogiai dirbančiam su COVID- 19 sergančiais ligoniais, 65 vienetai apsauginių skydelių. Sesės Nijolės Požarskienės dėka prie projekto prisidėjo Visuomeninis judėjimas „Permainų Klaipėda”.
 7. 2021-01-22 įvyko iškilmingas klubo 25-mečio susirinkimas (nuotolinis).
 8. 2021-02-23 įvyko 116 Rotary International minėjimas. Minint 116 RI gimtadienį, visi Vakarų regiono klubai nusprendė suteikti 300,00 Eur paramą VŠĮ „Elgesio sprendimai“ autistiškiems vaikams organizuojamai stovyklai prie Pranciškaus Asyžiečio vienuolyno. Minint RI 116-ąjį gimtadienį, klubo vardu skirta 300,00 Eur parama Klaipėdos Pranciškaus Asyžiečio vienuolyno dienos stovyklai autistiškiems
 1.  Kartu su sese Vanda Bučiene KUL Neonatologijos centro Kūdikių reanimacijos skyriuje įteiktas klubo nupirktas kardiomotorius ir jo priedai – tai klubo dovana, skirta 25-erių metų klubo veiklai paminėti. Papildomai Lietuvos ir Šveicarijos UAB “HOSPITEX DIAGNOSTICS KAUNAS” neatlygintinai perduota papildomų priedų, kurie yra būtini šio prietaiso naudojimui. Kardiomonitoriaus su priedais kaina – 6793,90 Eur. Šią sumą klubas apmokėjo iš gautos 1,2 % paramos lėšų sumos ir tikslinės UAB „SG klinika” paramos.
 2. Sesės Gintė Žilinskienės pastangomis klubas įgijo Priimančios savanorius organizacijos statusą. RK „Aditė“ narė sesė Gintė Žilinskienė 3–ejiems metams akredituota kaip savanorių kuratorė. Todėl dabar mūsų „Interactiečiai“ turės galimybę gauti papildomai 0.25 balo prie stojamųjų balų.
 3. 2021 m. gegužės 21 dieną Vilniuje vyko Lietuvos Rotary apygardos Tarptautinė lyderystės konferencija: „Atkaklumas: galimybės atsiranda ieškant“. Konferencijoje pranešimą skaitė Aditės įkūrėja sesė Nijolė Požarskienė.
 4. 2021 gegužės 22 dieną Vilniuje vyko Lietuvos Rotary apygardos paramos renginys, kurio tikslas – paremti jaunų meno talentų, garsinančių Lietuvą visame pasaulyje, ugdymą M.K.Čiurlionio ir B.Dvariono menų mokyklose, bei globojamus M. Rostropovičiaus labdaros ir paramos fondo “Pagalba Lietuvos vaikams” bei Lietuvos Rotary klubų. Sesė Irena Greičiūnienė suderino su klubo remiamu pianistu Augustinu Šopaga jo dalyvavimą, atstovaujant klubą Rotary muzikos festivalyje. Kadangi Augustinas dar studentas, klubas nusprendė skirti jam 100,00 Eur dalyvavimo išlaidų kompensavimui, sesė Irena Greičiūnienė skyrė 150,00 Eur asmeninių lėšų, klubas skyrė 300,00 Eur paramą Lietuvos Rotary apygardos paramos.
 5. 2021 m. gegužės 11 dieną, t.y. Klaipėdos rotary klubo „Aditė“ inauguracijos dieną (prieš 25-erius metus), startavo klubo tinklapis: aditė.lt. Ši darbą kuravo ir toliau tęsia sesė Audra Umbrasienė. Archyvinių duomenų paiešką kuravo sesė Irena Greičiūnienė.
 6. 2021-06-16 dieną sudaryta sutartis su VšĮ „Sonatos mozaikos“ dėl 1.500,00 Eur paramos skyrimo projektui: keramikos užsiėmimo darbams su vaikais Delfinų terapijos centro kūrybinėse erdvėse, kartu su keramike Sonata Kazimieraitiene kuriant meno kūrinį – JŪROS MOZAIKA.

 

METŲ AKIMIRKOS: