RITA PETRAUSKIENĖ

Text box item sample content

2002-2003 ROTARY METAI

Darbas iš apačios į viršų, o ne iš viršaus į apačią

KLUBO TARYBA:

  • Prezidentė – Rita Petrauskienė
  • Sekretorė – Regina Paulauskienė

KAS NUVEIKTA:

  • Baigtas įgyvendinti bendras Aditės ir Danijos Birkerod klubo Matching Grand projektas, kuriuo atnaujinta Klaipėdos vaikų ligoninės ausų, nosies, gerklės ligų skyriaus operacinės ir kineziterapijos įranga.
  • Toliau teikiama parama specialiam vaikų lopšeliui darželiui „Pelėdžiukas“, lėšos skirtos vaikų žaidimų aikštelėms modernizuoti.
  • Klubas aktyviai tęsia bendradarbiavimą su Danijos ir Norvegijos klubais, šio bendradarbiavimo dėka Danijos Silkeborg klubas perdavė ženklią paramą Klaipėdos tuberkuliozės ligoninei, tarpininkaujant Aditės klubui Danijos Koldingfjord klubas Klaipėdos tuberkuliozės ligoninei padovanojo bronchoskopą, o Norvegijos „Berums Verk“ klubas Tuberkuliozės ligoninei padovanojo medicininių kaukių, kompiuterį
  • Danijos klubas perdavė neįgaliųjų bendrijai „Viltis“ neįgaliųjų vežimėlių ir kt.
  • Parengtas ir pradėtas vykdyti bendras projektas su Norvegijos apygarda D 2280 „Kalba – bendravimo tiltas.“ Projekto tikslas – įrengti modernų gestų ir lietuvių kalbų kabinetą kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo įstaigoje.
  • Parengta kalbų mokymo programa vaikų namams „Rytas“.
  • Išrinkta kandidatė ambasadoriaus studijoms Austrijoje, ja tapo Klaipėdos universiteto Anglų filologijos III kurso studentė R. Tamošauskaitė
  • Klubas aktyviai vykdė labdaringą veiklą: skirtos stipendijos, organizuoti labdaros renginiai vaikams, socialiai remtinoms šeimoms.

METŲ AKIMIRKOS: