NIJOLĖ POŽARSKIENĖ

1993-1996 m.

Tarnavimas yra svarbiau už asmenį. Laimi tas, kuris tarnauja geriausiai.

KLUBO TARYBA:

  • Prezidentė – Nijolė Požarskienė
  • Sekretorė – Irena Greičiūnienė

KAS NUVEIKTA:

Per pirmuosius savo veiklos metus ADITĖS klubas vykdė projektus sveikatos apsaugos, švietimo, socialinėje sferose ir vykdė atkaklų susirašinėjimą dėl klubo priėmimo į ROTARY INTERNATIONAL bendruomenę.  Danijos Apygardos 1460, kuriai tuo metu priklausė ir Lietuva, buvo pripažintas geriausiai visoje apygardoje dirbančiu klubu. Moterų klubo „Aditė” veikla, nutiesusi kelią į Rotary International:

  • Per pirmuosius savo veiklos metus klubas užmezgė ryšius su užsienio šalių klubais, prasidėjo dešimtmečius skaičiuojanti draugystė su Danijos, Norvegijos, Švedijos klubais;
  • Klubas gavo 50 000 Norvegijos kronų paramą iš Pietų Norvegijos moterų klubo, kuri buvo panaudota Klaipėdos kurčnebylių vaikų mokyklos remontui;
  • Švedijos Rotary klubas atsiuntė 10 lovų, kurio buvo padovanotos Klaipėdos Jūrininkų ligoninės ginekologiniam skyriui;
  • Klubo iniciatyva buvo padovanota 18 paveikslų Klaipėdos Jūrininkų ligoninės interjero puošimui;
  • Pradėta kiekvienais metais organizuoti koncertus, spektaklius, dovanas šv. Kalėdų ir Naujųjų metų proga Neįgaliųjų bendrijos „Viltis“ vaikams ir jų tėvams;
  • Paruošti klubo veiklos dokumentai;
  • Sukuriama klubo simbolika.

Plačiau apie ADITĖS kelią į ROTARYčia.

METŲ AKIMIRKOS: