NIJOLĖ NAVOGRECKIENĖ

1996-1997 ROTARY METAI

Rotary – plataus spektro galimybės išreikšti save. Svarbiausias žodis yra „pareiga”, o ne „problema”. Veikti garbingai, tarnauti su meile, dirbti taikiai.

KLUBO TARYBA:

  • Prezidentė – Nijolė Navogreckienė
  • Sekretorė – I.Kraftienė

 

KAS NUVEIKTA:

  • Pradėta aktyviai dirbti su labdaros projektais
  • Klubo socialiniais partneriais tapo neįgalius vaikus auginančių tėvų bendrija „Viltis“, Klaipėdos Jūrininkų ligoninė
  • Formuojamos klubo tradicijos, bendraujama su klubais – partneriais
  • Perduota knygų kolekcija Klaipėdos Jūrininkų ligoninei
  • Klubo veikla orientuojama į kultūrinio lavinimo, šveitimo sritis
  • Klubo narių iniciatyva paremta Klaipėdos vaikų futbolo mokyka

METŲ AKIMIRKOS: