JOLANTA SĄLYGIENĖ

2008-2009 ROTARY METAI

Svajokime ir kad svajonės išsipildytų

KLUBO TARYBA:

 • Prezidentė – Jolanta Sąlygienė
 • Viceprezidentė – Nijolė Požarskienė
 • Sekretorė – Lolita Žulpienė
 • Iždininkė – Rita Petrauskienė
 • Buvusioji prezidentė – Raimonda Mineikienė
 • Būsimoji prezidentė – Lolita Žulpienė
 • Seniūnė -Birutė Banevičienė
 • Kanclerė – Joana Albrechtienė

KOMITETAI:

 • Klubo veiklos – Violeta Ulevičienė
 • Visuomeninės veiklos – Audronė Umbrasienė
 • Profesinės veiklos – Eugenija Odebrecht
 • Tarptautinės veiklos – Irena Greičiūnienė

Rotaract koordinatorė – Raimonda  Čejaukienė

Tuberkuliozės programos komitetas – Eglė Zalatoriūtė

KAS NUVEIKTA:

 • Siekiant paskatinti ir paremti jaunuosius kūrybinius talentus, inicijuotas jaunųjų vokalistų konkursas „Vox Rotary“, kurio metu talentingiausi dalyviai apdovanoti klubo įsteigtomis premijomis ir nominacijomis.
 • Kartu su Norvegijos Bearums klubu skirta parama Klaipėdos tuberkuliozinės ligoninės vaikų skyriui.
 • Bendradarbiaujant su Danijos bei Lietuvos Rotary klubais, paruošta programa – tuberkuliozės problemos sprendimui.
 • Remiamas projektas „Ištiesk pagalbos ranką ir padėk surasti kelią“.
 • Skirta ženkli parama Eduardo Balsio menų gimnazijos jubiliejui ir knygos „Jaunųjų talentų fiesta“ leidybai
 • Klubo lėšomis paremti kitų Klaipėdos Rotary klubų organizuoti projektai.
 • Tradiciškai vyko projektas „Geltonieji autobusiukai“.
 • Skirtos stipendijos gabiems Klaipėdos universiteto studentams.
 • Skirta parama Eduardo Balsio menų gimnazijos moksleiviams.

METŲ AKIMIRKOS: