JOLANTA KAZAKEVIČIENĖ

2016-2017 ROTARY METAI

TARNAUKIME ŽMONIJAI DIRBDAMI KARTU, GERA VALIA

TARYBA:

 • Prezidentė – Jolanta Kazakevičienė
 • Past Prezidentė – Vida Petraitienė
 • Būsimoji prezidentė Audra Umbrasienė
 • Iždininkė – Rita Petrauskienė
 • Sekretorė – Vigilija Paulionienė
 • Seniūnė – Eugenija Odebrecht

KOMITETAI:

 • Klubo veiklos k-tas – Rūta Šimkienė
 • Visuomeninės veiklos k-tas – Violeta Ulevičienė
 • Profesinės veiklos k-tas – Džuljeta Armonienė
 • Naujos kartos ugdymo k-tas – Raimonda Mineikienė
 • Tarptautinės veiklos k-tas – Nijolė Galdikienė

KAS NUVEIKTA:

 • Įnicijuota ir įgyvendinta 2 dienų konferencija su LR Vyriausybės, Autizmo šeimų asociacijų, įvairių sričių specialistų bei visuomenės atstovais aktualiais autizmo spektro sutrikimo klausimais, parengta Rezoliucija Sveikatos apsaugos ministerijai dėl priemonių įgyvendinimo. Konferencija sulaukė itin gero šeimų vertinimo ir specialistų dėmesio.
 • Pateikta  klubo  paraiška  700 eur  Apygardos stipendijai  gauti – pretendentui  St. Šimkaus  konservatorijos  studentui  Šopai.  
 • Skirtos dvi  klubo  stipendijos – Klaipėdos  m. abiturientams.
 • Užmegzti ryšiai su Rygos rotariečiais – svečiuotasi Rygos operos ir baleto teatre, į Klaipėdą kelių dienš viešnagei buvo atvykę keli rotariečiai. Pasirašyta  partnerystės  sutartis. 
 • Iš Kanados Rotary klubo gauti 900 eur Delfinų terapijos programai. 
 • Į klubą priimtos 3 naujos sesės: Jūratė  Andrijauskienė,  Vaidilutė  Stalmokienė,  Simona  Šliogerienė.
 • Naujai įgyvendintas „Geltonųjų autobusiukų” projektas – Dramos teatre nupirkta apie 220 bilietų į kalėdinį spektaklį, tiek pat paruošta kalėdinių rėmėjų dovanėlių gabiausiems 5-6 klasių Klaipėdos m. mokiniams.
 • Rotacija surengta Golfo aikštyne.

METŲ AKIMIRKOS: