JOANA ALBRECHTIENĖ

2005-2006 ROTARY METAI

Tarnystė ne vien sau

KLUBO TARYBA:

 • Prezidentė – Joana Albrechtienė
 • Viceprezidentė – Nijolė Požarskienė
 • Sekretorė – Eglė Zalatoriūtė
 • Iždininkė – Birutė Venslovienė
 • Buvusioji prezidentė – Birutė Vaišvilienė
 • Būsimoji prezidentė – Eglė Zalatoriūtė
 • Seniūnė – Lolita Žulpienė

KOMITETAI:

 • Klubinės veiklos – Raimonda Mineikienė
 • Visuomeninės veiklos – Violeta Ulevičienė
 • Profesinės veiklos – Regina Paulauskienė
 • Tarptautinės veiklos – Raimonda Čejauskienė
 • Rotaract koordinatorė Raimonda Čejauskienė
 • Metraščio komiteto pirmininkė Irena Greičiūnienė

KAS NUVEIKTA:

 • Bendradarbiaujant su Danijos Kolding Rotary klubu D1460, baigtas įgyvendinti Matching Grant projektas „Humanitarinė pagalba VšĮ Klaipėdos tuberkuliozės ligoninei“.
 • Pradėta vykdyti tarptautinė abipusių mokymų programa su Norvegijos Rotary klubu D 2310
 • Klubas minėjo 10-ties metų veikos jubiliejų.
 • Pradedamas rašyti „Aditės“ metraštis.
 • Skirtos stipendijos gabiems studentams.
 • Paremtos nepasiturinčios šeimos.
 • Asmeninėmis klubo narių lėšomis paremtas Klaipėdos lėlių teatras, konferencija „Europos kalbos“.

METŲ AKIMIRKOS: