IRENA VIRKETIENĖ

2022 – 2023 ROTARY METAI

ĮSIVAIZDUOKIME ROTARY

TARYBA

 • Prezidentė – Irena Virketienė
 • Sekretorė – Santa Selezniovienė
 • Seniūnė – Birutė Vaišvilienė
 • Iždininkė – Džiuljeta Armonienė
 • Buvusioji prezidentė – Vaidilutė Stalmokienė
 • Būsimoji prezidentė – Renata Statkevičienė

Komitetai

 • Administravimo ir plėtros komitetas Nijolė Požarskienė
 • Ryšių su visuomene komitetas – Agnė Ramonaitė
 • Projektinės veiklos komitetas –  Diana Šileikienė
 • Tarptautinės veiklos komitetas – Jolanta Kazakevičienė
 • Jaunosios Rotary kartos ugdymo komitetas – Vaiva Kupstytė – Žalienė

 

 • Violeta Ulevičienė – klubo biuletenio ruošimas.
 • Rita Petrauskienė – archyvavimas ir dokumentavimas.

METŲ ROTARY MOTO  –  ĮSIVAIZDUOKIME ROTARY

KLUBO VEIKLOS MOTO – „KURK DABARTĮ, ŽVELK Į ATEITĮ“

PAGRINDINIAI  TIKSLAI  –  BENDRYSTĖ, PROJEKTŲ TĘSTINUMAS, ASMENYBINIS TOBULĖJIMAS

ĮGYVENDINTI  PROJEKTAI IR DARBAI

„GELTONŲJŲ AUTOBUSIUKŲ“ PROJEKTAS

 • Šiemet  pakviesta  170 Klaipėdos krašto gimnazistų (iš 35 gimnazijų) į Kalėdinį spektaklį „Sniego karalienė“ (pagal H. Ch. Andersen) Klaipėdos Dramos teatre 2022-11-19. Projekto lėšos: RK „Aditė“ – 1045 Eur;  po 300 Eur skyrė Lietuvos Rotary apygarda, Klaipėdos RK („Karalienės Luizės“, Concordia, Maris, Senamiesčio), Šilutės RK, asmeniškai mūsų klubo narė Santa Selezniovienė.
 • Po spektaklio vykęs susitikimas su talentingais aktoriais Vaidu  Jočiu, Egle Jackaite, Samanta Pinaityte, Karoliu Masalskiu, Jonu Viršila ir Jonu Baranausku sulaukė didžiulio vaikų susidomėjimo, klausimų apie aktoriaus profesiją, studijų subtilybes. Visus džiugino ir klubo skirtas dėmesys, ir tobulai sesės Santos Selezniovienės paruoštos kalėdinės dovanos Aktoriams.  Po renginio buvo išsiųstos padėkos Dramos Teatro Vadovui Tomui Juočiui bei  finansine paramą prie projekto  prisidėjusiems Klaipėdos krašto klubams.

  

 DELFINŲ TERAPIJA – LIETUVOS VAIKAMS

 • Šiais  metais stovykloje dalyvavo šeši vaikučiai kartu su savo šeimomis.
 • Vieno vaiko stovyklos kaina 800,00 Eur.
 • Kitų miestų klubai , siųsdami šeimą į stovyklą, apmoka išlaidas iš savo lėšų.
 • Mūsų klubas  finansavo 2 vaikų stovyklą ir vieno vaiko stovyklą finansavo mūsų sesė Santa Selezniovienė. Delfinų terapijai skirti 2400 Eur.
 • RK „Aditė“ šiam projektui  surinko 3700 Eur. Projekto donorai : Chicagoland Lithuanians RK, Strathcona Sunrise RK Kanada; mūsų klubo sesės Santa Selezniovienė,  Renata Statkevičienė, Birutė Vaišvilienė, Rima Stonienė, Mantas Armonas (mūsų sesės Džiuljetos Armonienės sūnus). 
 • Projekto nuolatiniai partneriai: Smiltynės perkėla, S.Šimkaus konservatorija, Max coffee.

 

MAMOS IR VAIKO SVEIKATA – „NEIŠNEŠIOTŲ NAUJAGIMIŲ IŠGYVENAMUMO DIDINIMAS“ (projektuio skirta Rotary International Globali dotacija / Gobal Grant)

Projektą  „Mamos ir vaiko sveikata“ kuravo sesė  Rūta Šimkienė. Klubas šiam projektui skyrė 2000 Eur. 2021m. Neišnešiotų  Naujagimių skyriaus vedėjos gyd. Albinos Bulaukienės  buvo pasiteirauta ir išaiškėjo, kad skyriui labiausiai reikalingas  plaučių ventiliavimo aparatas. Nutarta paruošti Global Grant projektą pavadinimu „Neišnešiotų naujagimių išgyvenamumo didinimas“ plaučių ventiliavimo aparatui įsigyti.  Sesė Sonata Lygnugarienė išsiaiškino paraiškos teikimo tvarką, suruošė visus dokumentus paraiškos teikimui ir  2021-12-14  Apygardos 1462 Rotary Fondo komiteto sprendimu „Dėl projektų kofinansavimo pagal klubų prašymus“ šis projektas buvo įvertintas maksimaliais 110 vertinimo balais ir nuspręsta skirti 2500 Eur kaip apygardos indėlį. Nuoširdaus ir pasiaukojančio sesių Rūtos Šimkienės ir Sonatos Lygnugarienės darbo dėka surinkti GG reikalingi finansai, užpildyta dokumentacija ir apie šio  projekto (57 800 Eur vertės)  RI patvirtinimą pranešta 2022-11-22.Tai buvo tikra Kalėdinė dovana, artinanti viltį ir įkvepianti sėkmei kuo greičiau užbaigti šį prasmingą darbą. Dirbtinės plaučių ventiliacijos įranga bei laringoskopu per metus pasinaudos vidutiniškai 155 naujagimiai. Šiuo metu jau yra surinktos ir  gautos projekto lėšos  – 52 930 Eur.

 • Finansų kelionė šiam projektui per RI srautus užsitęsė, tačiau 2023-04-13 jau galėjome sumokėti 30 procentų avanso taip laukiamų  medicininių aparatų įsigijimui.  Taigi, tikimės po 3 mėnesių įteikti dovaną Neišnešiotų  Naujagimių skyriui.
 • Projekto lėšos eurais: RK „Aditė“  –  2000,00; RK „Aditė“ sesių asmeninės lėšos – 1920,00; RK Maris ir klubo broliai – 1800,00; RK Concordia 1826  –   650,00; Apygarda 1462  –  2500,00; Chicago Lithuanian RC  –  1000,00 USD; Assen  –  2000,00 USD; Otterup  –  1300,00 USD; LRA koofinansavimas – 8000,00; SG konsultacinė klinika -1000,00 ; Jolsana – 1000,00 ; UAB „Force Palace“ – 1000,00 ; UAB „Hortus Investment Banking“ – 1000,00 ; UAB saugos tarnyba „Argus“ – 1000,00 ; UAB „Projektų įgyvendinimo grupė“–200,00;  Oil Core – 500,00 ; visuotinis judėjimas „Permainų Klaipėda: – 100,00 ; Arūnas Tuma -500,00 .

 

AŠ NEABEJINGAS. O TU ?

 • Rotary klubas Aditė, kaip šio renginio globėjas, viešina, palaiko, remia renginio idėją, dalyvauja atidaryme. Jau ketverius metus  su nuoširdžiu pasišventimu šį renginį kuruoja sesė Renata Statkevičienė.
 • Projektas, kuris skatina toleranciją ir atjautą  negalią turintiems vaikams, skirtas Klaipėdos miesto mokyklų mokiniams ( 7-10 m.) ir ikimokyklinio ugdymo įstaigų vaikams. Šiais metais projektas sulaukė 300 vaikučių renginyje ir 1500 nuotolinių žiūrovų.
 • Renginys „Aš neabejingas, o Tu?“ 2022m.vyko gruodžio 3-ą dieną ir gyvai, ir per nuotolį,  buvo vykdomas įtraukiant programą ERASMUS+, kurios dėka renginyje dalyvavo svečiai iš Belgijos ir Bulgarijos. Užsienio svečiai buvo maloniai priimti ir pavaišinti mūsų sesės Renatos Statkevičienės kavinėje Max Coffee.
 •  Mažiesiems dalyviams buvo padovanoti atšvaitai su RK „Aditė“ simbolika ir paruoštos saldžios dovanos. Ačiū už asmenines lėšas saldainiams sesei Džiuljetai  Armonienei ir tuo metu dar kandidatei į RK „Aditė“ nares Dovilei Valatkienei.

 

 GYVŪNŲ GEROVĖ

Projekto idėjinė autorė ir lyderė RK „Aditė“ sesė Gintė Žilinskienė, sugeneravusi lėšų, daiktų ir paslaugų už 13 450 Eur rengia naujus namus, gerina fizines gyvenimo sąlygas gyvūnų prieglaudoje gyvenantiems keturkojams.

 • Įtraukti visus Rotary/Rotaract ir Interact klubai, miestiečiams – galimybė prisidėti prie prasmingo ir jautraus projekto.
 • Nuoširdžiai dėkojame sesėms Žibutei, Kristinai, Ulijanai, Dianai, Sonatai, Vaivai, Santai už asmenines lėšas, pritrauktus rėmėjus, pirktus paveikslus, dovanotus daiktus. Sesės Uljanos Petraitienės sūnus dovanojo 2 namelius gyvūnams. Naujų Rotary metų pradžioje pasirašyta paramos sutartis 1000 Eur Gyvūnų gerovės projektui su „Klaipėdos vandenimis“. Sesė Ulijana Petraitienė nupirko 2 paveiklus (700 Eur), sesė Diana Šileikienė padovanojo jūrinį konteinerį (vertė – 2200 EUR) + atvežimas (200 Eur).
 • Šiemet padaryti darbai: pastatyti ir pagal gyvūnų poreikius įrengti du jūriniai konteineriai (su langais/ durimis/ krosnelėmis) po 30 kv.m; pasirūpinta OSB plokštėmis ir suremontuota daug voljerų bei namelių, kuriuose glaudžiasi gyvūnai; pastatytas vienas papildomas namelis 10 kv.m; šiuo metu yra derinama sąmata ir ruošiamąsi įrengti dvi terasas aplink jūrinius konteinerius.
 • Projekto donorai:  RK „Aditė“ sesės (4150 eur), LR apygarda (1200 eur);  kiti Klaipėdos RK – 1500 Eur; Klaipėdos bendruomenės nariai – 5850 Eur; RK „Aditė“ sesių parama prekėmis, kurių vertė – 4500 EUR: jūrinis  konteineris, nameliai , medžiagos ( fanieros plokštės), paveikslai, kurie buvo skirti aukcionui (rinkos vertė – 13 700 EUR).

 

 VOX MARIS

 Tarptautinis moterų chorų ir vokalinių ansamblių festivalis „Vox Maris“ – Klaipėdos Žvejų rūmų ir moterų choro „Dangė“ (meno vadovė – LMTA Klaipėdos fakulteto docentė Judita Kiaulakytė) inicijuotas renginys. 

Tai pirmasis tik moterų chorams ir ansambliams skirtas festivalis Lietuvoje bei Pabaltijo šalyse.

 • Šiam renginiui, vykusiam 2023 m. balandžio 14-16 d. Klaipėdoje, RK „Aditė“ narės, neabejingos menui, inicijuotos sesės Uljanos Petraitienės,  jau antrus metus paskyrė 500 Eur konkurso laureatų piniginėms premijoms. Tarptautinio moterų chorų ir vokalinių ansamblių festivalio „Vox Maris“ organizatoriai RK „Aditė“perdavė padėką.

 

INTERACT LYDERIŲ BENDRUOMENĖ

Tęsiamas projektas „Interact lyderių bendruomenė“,  pradėtas Prezidentės Rūtos Šimkienės ir sesės Gintės Žilinskienės. Šią veiklą tęsia  sesė Vaiva  Žalienė, klubo Jaunosios Rotary kartos ugdymo komiteto  direktorė. Sesė  Gintė Žilinskienė dirba programoje „Jaunimo savanoriška tarnyba“,  kuri veikia prie Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. 2021 m. pavasarį Rotary bendruomenė akreditavosi kaip priimanti savanorius organizacija. Beveik kiekviename mieste akreditavosi po 1 kuratorių iš  tam tikro RK klubo. RK „Aditė“ taip pat  tapo organizacija,  priimančia  jaunuolius savanorystei. Sesė Gintė  „Jaunimo savanoriškos tarnybos“ kuratore išrinkta 3 metams. Jaunuoliams surinkusiems tam tikrą savanorystės valandų skaičių, suteikiamas papildomas stojamasis 0,25 balas, stojant į Lietuvos aukštąsias mokyklas.

 • Sesė Sonata Lygnugarienė Interact susirinkimamams ir renginiams leidžia naudotis „Psichologijos m-los 360“ erdve.
 • Sesė Rūta Šimkienė padeda susitvarkyti oficialius dokumentus, ypač keičiantis prezidentams (naujai išrinkta prezidentė – Amelija Butenytė).
 • RK „Aditė“ Interact klubo „Į Žvaigždes“ veiklai kasmet skiria 300 Eur.

 

 DARBAI

 • Tarybos posėdyje 2022-07-25 nutarta atgaivinti anksčiau gyvavusių klubo Židinių veiklą esamų 5 komitetų (Projektinės veiklos, Viešųjų ryšių, Administravimo ir plėtros, Tarptautinės veiklos, Jaunosios Rotary kartos ugdymo) pagrindu, skiriant jų darbui vieną kiekvieno mėnesio pirmadienį. Anksčiau tai buvo pasitvirtinę praktikoje, puoselėjant sesių bendrystę, generuojant idėjas klubo veiklai.
 • Viešųjų ryšių komiteto, klubo sekretoretorės iniciatyva paruošti informatyvūs ir kūrybiški informaciniai klubo  biuleteniai.
 • 3. Sesių daugumos pritarimu, balsuojant 2022-10-10 susirinkime, padidintas RK „Aditė“ Vidaus veiklos reglamento II dalies 1 punkte nustatytas nario mokestis pusmečiui nuo 180 Eur iki 200 Eur vienam nariui nuo 2023-01-01.
 • Sesės Santos Selezniovienės teikimu sudaryta iniciatyvinė darbo grupė, per 2022/2023 metus parengti teisiniai dokumentai, būtini asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų įgyvendinimui; išplatintos sesėms ir jų pasirašytos sutikimo dėl asmens duomenų tvarkymo anketos.
 • 2022-11-30 sesės Gintė Žilinskienė ir Sonata Lygnugarienė parengė ir pateikė projekto paraišką Rotary Apygardos fondui dėl projekto „Nauji namai Ukrainos beglobiams gyvūnams“ kofinansavimo.
   

MAINŲ PROGRAMOS

RK “Aditė” elektroniniu paštu buvo gautas RFC (Rotary vaiku fondo) kvietimas 2022-11-21 d. susitikti Vilniuje, aptariant galimybes kultūriniams mainams su JAV.  Susisiekta su Interact “Į Žvaigždes” prezidentu, Klaipėdos Licėjaus senatu (kurio didžioji dauguma narių yra ir Interact “Į Žvaigždes” nariai.  Vaikai išreiškė norą vykti į susitikimą Vilniuje. Dėkojame sesei Vaivai Kupstytei – Žalienei už komunikavimą su Interact ir mūsų sesei Ievai Jašinskienei už pagalbą verčiant gautus laiškus į lietuvių kalbą bei rengiant atsakymus fondo atstovams anglų kalba.

KLUBO LABDARINGA VEIKLA

 • Gautas Apygardos 1462 valdytojos 2022-2023 m. Jurgitos Turulienės, laiškas, kuriame nurodoma, kad Rotariados Gala vakaro metu ICC Lietuva – Ukraina komiteto vadovė, mūsų draugė, Kharkiv Multinational RK rotarietė Olga Zmiyivska, paprašė Lietuvos rotariečių pagalbos skirti lėšas Ukrainos karių reabilitacija Charkivo regione pagal specialią dekompresijos programą, kai jau po savaitės kovotojai vėl gali grįžti į mūšio lauką. 84 karių, kurie vienu metu gali būti priimti į sanatoriją, vienos savaitės reabilitacijai reikia 12,5 tūkst. Eurų. Iš RK „Aditė“ lėšų skirta 300 Eur parama Ukrainos karių reabilitacijai.
 • Tęsiasi bendradarbiavimas, teikiant paramą tarptautiniam moterų chorų ir vokalinių ansamblių konkursui „VOX MARIS“. Paramos ir bendradarbiavimo iniciatorė, siekianti garsinti klubo vardą –  sesė  Uljana Petraitienė.
 • Paremtas 300 Eur „Karalienės Luizės“ klubo projektas “Relaksacinio sensorinio kambario įrengimas” Dvasinės pagalbos jaunimui centre. Pernai toks kambarys buvo įrengtas Vaikų dienos centre “Dienovidis” (kambarys turėjo ir tebeturi didžiulę paklausą, tapo labai populiarus ne tik tarp vaikų, bet taip pat ir tarp jų mamyčių). Labai džiaugiamės, galėjusios prisidėti prie vaikučių iš sudėtingų šeimų dvasinės  sveikatos gerinimo.
 • Pervęsta 300 Eur parama Interact
 • 2022-08-19 d. elektroniniu paštu buvo gautas Evelinos Gagilaitės prašymas dėl RK Aditė rekomendacijos, anglų kalba užpildyta forma ir Jaunosios kartos ugdymo komiteto Direktorės Vaivos Kupstytės –Žalienės rekomendacija. Evelina Gagilaitė parengė savarankišką prašymą Danijos ir Lietuvos tarpusavio komitetui (ICC) dėl 2022/2023 m. stipendijos skyrimo. Viena iš būtinų savarankiškos paraiškos pateikimo ICC sąlygų yra Lietuvos Rotary klubo rekomendacija. Būtent dėl šios priežasties Evelina Gagilaitė ir kreipėsi į RK Aditė. Tarybos narės susipažino su pateikta informacija, išreiškė nuomonę ir priėmė sprendimą (balsavimas raštu): pritarti RK Aditė rekomendacijos dėl Evelinos Gagilaitės parengimui ir pateikimui Danijos ir Lietuvos tarpusavio komitetui (ICC). RK „Aditė“ parengtos rekomendacijos pagrindu Evelinai Gagilaitei buvo skirta stipendija.
 • Gautas Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Klaipėdos fakulteto dekanės Loretos Jonavičienės prašymas paremti unikalų Lietuvos muzikos ir teatro akademijos  Klaipėdos  fakultetų  studentų koncertą – spektaklį  pagal kompozitoriaus  Giedriaus Kuprevičiaus miuziklą „Ugnies medžioklė su varovais“, kurio autorius ir režisierius yra Valentinas Masalskis, kompozitorė Nijolė Sinkevičiūtė, choreografė Beata Molytė, dirigentas Egidijus Miknius. Į šį kvietimą ypatingai nuoširdžiai atsiliepė sesė Ulijana, jos šeima bei Klaipėdos jaunimo kultūrinėms iniciatyvoms prijaučiantys klaipėdiečiai. Norime pasidžiaugti, kad sesėms Rūtai ir Ulijanai pavyko surinkti reikiamą 2000,00 Eur paramos sumą.
 • Stipendija ir parama gabiam jaunuoliui Augustui 1840,00 Eur.
 • Nuolatinė visų sesių parama Ukrainai: aukojama įvairiems fondams;  perkami ir siunčiami būtiniausi buities daiktai,  kovos bei  medicininės priemonės; ukrainiečių apgyvendinimas, įdarbinimas, padėjimas visais su gyvenimu Klaipėdoje susijusiais klausimais.

 

KLUBO VEIKLOS VIEŠINIMAS:

 • Klubo veiklos viešinimu rūpinasi  Viešųjų ryšių komitetas, vadovaujamas Agnės Ramonaitės, padedant     komiteto ir kitų komitetų nariams ir ypač klubo sekretorei Santai Selezniovienei.
 • Pagrindinė klubo veiklos komunikacija vykdoma per socialinius tinklus (Viber, Facebook, Instagram, Linkedin, Apps programėles).
 • Perduota  aktuali informacija  Lietuvos Rotary savaitės naujienlaiškių leidybai.
 • Reprezentacinė klubo informacija pateikiama tinklalapyje www.aditė.lt.
 • Už klubo veiklos sklaidą informaciniuose tinklalapiuose (www.rotary.lt; www.rotary.com)  atsakingas Viešųjų ryšių komitetas.