IRENA GREIČIŪNIENĖ

1997-1998 ROTARY METAI

ROTARY tikslai yra pasiekiami tiems, kurie nepasiduoda. ROTARY pasiekia geriausio, kai projektai vykdomi džiaugsmingu spontaniškumu. ROTARY jungia žmones, kurie turi ką pasakyti ir ką pasiūlyti.

KLUBO TARYBA:

  • Prezidentė – Irena Greičiūnienė
  • Sekretorė – Violeta Ulevičienė

KAS NUVEIKTA:

  • Klubas patvirtino pirmąsias ilgalaikes veiklos programas: Motinos ir vaiko sveikata, Lietuvos jūrų muziejaus palaikymo, Etnokultūros išsaugojimo, Studentų rėmimo ir daugelį kitų.
  • Skirtos paramos lėšos Klaipėdos vaikų ligoninei.
  • Paskiriamos pirmosios klubo stipendijos socialiai remtinoms šeimoms.
  • Vykdomas Matching Grant projektas, kurio vykdymo metu paskiriamos tarptautinio Rotary fondo lėšos specialiam vaikų lopšeliui darželiui „Pelėdžiukas“. Šiam projektui gauta ženkli parama ne tik iš Rotary fondo bet ir iš Danijos, Vokietijos, Norvegijos Rotary klubų.
  • Skirta parama Klaipėdos universitetui knygos leidimui.
  • Pradėtas leisti klubo veiklos biuletenis.

METŲ AKIMIRKOS:

KLUBO  BIULETENIS:

Šiais metais pradėtas leisti klubo veiklos biuletenis, fiksuojantis svarbiausius įvykius.

1997 09 / nr.1

1997 11 / nr.2

1997 12 / nr.3

1998 01 / nr.4

1998 03 / nr.5

1998 04 / nr.6

1998 05 / nr.7

1998 06 / nr.8

1998 07 / nr.9