EUGENIJA ODEBRECHT

2001-2002 ROTARY METAI

Sėk meilės sėklą

KLUBO TARYBA:

  • Prezidentė – Eugenija Odebrecht
  • Sekretorė – Birutė Banevičienė

KAS NUVEIKTA:

  • Klubas paruošė projektus ir gavo Danijos Birkerod klubo paramą ilgalaikiam projektui Klaipėdos vaikų ligoninės ausų, nosies, gerklės ligų skyriaus operacinės ir kineziterapijos įrangai įsigyti.
  • Paruoštas ir, gavus lėšas, vykdomas Matching Grand projektas Nr. 19696 „Vaikų ligoninės įrangos modernizavimas“.
  • Pradėtas vykdyti projektas moterims „Paskutinė viltis“, kurio tikslas – teikti informaciją įvairiais socialiniais, sveikatos ir kt. klausimais.
  • Tarptautinio Rotary fondo lėšomis iki 2002 metų klubas Aditė parengė 18-a projektų švietimo, sveikatos bei socialinės apsaugos srityje, iš jų 9-i Matching Grant projektai. Prezidentė metiniame pranešime apibendrino, kad įgyvendinti jau yra 5-i Matching Grant projektai.

Metų akimirkos: