EGLĖ ZALATORIŪTĖ

2006-2007 ROTARY METAI

Būk pavyzdžiu arba rodyk kelią

KLUBO TARYBA:

 • Prezidentė – Eglė Zalatoriūtė
 • Viceprezidentė – Nijolė Požarskienė
 • Sekretorė – Raimonda Mineikienė
 • Iždininkė – Birutė Venslovienė
 • Buvussioji prezidentė – Joana Albrechtienė
 • Būsimoji prezidentė – Raimonda Mineikienė
 • Seniūnė – Vigilija Paulionienė
 • Kanclerė – Danutė Žičkuvienė

KOMITETAI:

 • Klubo veiklos komitetas – Jolanta Sąlygienė
 • Visuomeninės veiklos komitetas – Violeta Ulevičienė
 • Profesinės veiklos – Eugenija Odebrecht
 • Tarptautinės veiklos – Džiuljeta Armonienė

 

 • Rotaract koordinatorė Raimonda Čejauskienė

 • Metraščio komiteto pirmininkė Irena Greičiūnienė

 • Revizorė Rita Petrauskienė

   

KAS NUVEIKTA:

 • Skirta parama smuikininko Martyno Švėgždos von Bekker organizuojamam festivaliui „Permainų muzika“.
 • Prisidėjome prie Lions moterų klubo „Smiltė“ labdaros projekto „Sušildykime mažąsias širdeles“.
 • Skirta parama vaikų globos namams „Smiltelė“.
 • Toliau vykdomas projektas „Geltonieji autobusiukai“, šiais metais projekto dėka 600 vaikų ir Klaipėdos apskrities atokiausių miestelių turėjo galimybę pamatyti koncertą „Kalėdinė pasaka“
 • Skirta ženkli parama Eduardo Balsio menų gimnazijai, kurios tikslas įgyvendinti projektą „Jaunystė. Kūryba. Iniciatyva.“
 • Skirtos stipendijos moksleiviams, studentams.

METŲ AKIMIRKOS: