DIANA ŠILEIKIENĖ

Text box item sample content

2019-2020 ROTARY METAI

ROTARY SUJUNGIA PASAULĮ

KLUBO TARYBA:

 • Prezidentė – Diana Šileikienė
 • Sekretorė – Birutė Banevičienė
 • Seniūnė – Vigilija Paulionienė
 • Iždininkė – Birutė Vaišvilienė
 • Buvusi prezidentė – Sonata Lygnugarienė
 • Būsimoji prezidentė – Rūta Šimkienė

KOMITETAI:

 • Klubo veiklos komiteto  direktorė – Irena Greičiūnienė
 • Profesinės veiklos komiteto direktorė – Raimonda Mineikienė
 • Projektinės veiklos komiteto direktorė – Jūratė Andrijauskienė
 • Ryšių su visuomene komiteto direktorė – Audronė Umbrasienė
 • Tarptautinio komiteto direktorė – Džuljeta Armonienė,
 • Naujos kartos komiteto direktorė – Virginija Kazakauskienė

 

 • Njolė Požarskienė – atsakinga už naujų narių priėmimą
 • Simona Šliogerienė – atsakinga už klubo naujienlaiškius

KAS NUVEIKTA:

Klubo narės aukojo, pritraukė, inicijavo, pildė paraiškas ir vykdė  rotarietiškos tarnystės projektus, kurių bendra vertė –  36 858.72  Eur.   

 • Iš klubo biudžeto skirta 900,00 Eur parama KU HMF antro kurso studentei  Darijai Šarapajevaitei. Projekto koordinatorė-  Birutė Banevičienė.
 • Tęsiamas „Geltonųjų autobusiukų” projektas, kurio metu į Kalėdinį koncertą pakviesta 420 visuomeniškų ir gerai besimokančių gimnazistų iš 34 Klaipėdos miesto ir 7 Klaipėdos apskrities savivaldybių gimnazijų. Prie projekto prisidėjo visi penki Klaipėdos miesto RK,  Palangos RK, Šilutės RK Klaipėdos Rotaract klubai . Projekto  koordinatorė– Birutė Banevičienė.
 • Tęsiama Rotary Delfinų terapijos stovykla, į kurią sukviesta vienuolika ASS sergančių vaikų iš visos Lietuvos , kuriems reikalinga delfinų terapija .Delfinų terapijas (vienos terapijos vertė 800,00 Eur) finansavo  Klaipėdos Concordijos, Mažeikių Libertos  ir Mažeikių RK, trys Panevėžio RK ,  Plungės RK .  Iš Aditės klubo biudžeto skirta parama vienai delfinų terapijai  ir pritrauktos lėšos dviems delfinų terapijoms finansuoti: po 800,00 paaukojo UAB „Gamtos Puokštė“ ir THE ROTARY CLUB OF STRATHCONA . Projekto koordinatorė –  Sonata Lygnugarienė.
 • Vykdytas projektas „Padėk išmokti gyventi“ įgūdžių kambariui įrengti Delfinų terapijos centre ASS ligomis sergantiems asmenims, kuriame vaikai ir jaunuoliai mokomi savęs apsitarnavimo įgūdžių.  Projekto tikslas – surinkti 20 000 Eur.  Surinkta – 14 280,00 eur. Projekto partneriai : Klaipėdos jūrų muziejaus Delfinų terapijos centras , kavinių tinklas Max Coffee, reklaminės sklaidos partneriai: Gamtos studija Puokštė – finansavo projekto reklaminio ženklo sukūrimą, jo pritaikymą naudoti elektroninėje erdvėje, reklaminės knygutės lietuvių ir anglų kalbomis ( vertimu pasirūpino  Klaipėdos RK ) dizaino ir spaudos darbus , asociacija Permainų Klaipėda – sukūrė ir prižiūri projekto tinklalapį www.ismokgyventi.lt. Projekto koordinatorė – Diana Šileikienė.

Projektui surinktos lėšos: Klaipėdiečių paaukoti 2 proc. GPM  –  3525,00 Eur, Klaipėdos RK Aditė – 2400,00 Eur, Max Coffee  –  1517,00 Eur, RK Aditė organizuotas paramos renginys „daugiau nei MADA“  –  1405,00 Eur, UAB NT Market  –  1000,00 Eur, UAB “Jūrų agentūra Forsa“  –  1000,00 Eur, UAB “SEA CONNECT“  –  1000,00 Eur, Rotary Club of Chicagoland  –  888,00 Eur, THKRIDIMA, Mogens Peterson  –  795,00 Eur, Atranka 360  –  600,00 Eur, Palangos Rotary klubas  –  150,00 Eur.

 • 03.07 Aditės klubas suorganizavo tradicinį  IV Lietuvos  Rotary moterų forumą klubo pasirinkta tema „ Lyčių tapatybės, stereotipai ir nauji tarpusavio santykių kontraktai“. Pritraukti rėmėjai :  SG Klinika – 1000,00 Eur, Gamtos studija Puokštė – 1000,00 Eur. , Rotary apygardos koofinansuotos lėšos 500,00 Eur. , registracijos mokesčio lėšos 2065,00 Eur, forumo klausytojų paaukotos lėšos 420,00 Eur. Viso į MF biudžetą pritrauktos lėšos –  6 485,00 Eur. Rotariečių paramos dėka įdomių lektorių pranešimų nemokamai galėjo klausyti visi norintys klaipėdiečiai. Forumo metu  iš visų forumo dalyvių surinktos paramos lėšos – 900,00 Eur – skirtos emocinės paramos tarnybai suaugusiems „Vilties linija“. Projekto koordinatorė – Audronė Umbrasienė.
 • STOP CORONA: pirmomis pasaulinės pandemijos ir LRV paskelbto karantino dienomis klubas ADITĖ , kartu su paaukotomis asmeninėmis Santos Selezniovienės, Algirdo Grublio, Teisučio Matulevičiaus lėšomis skubiai  pirko respiratorius už 3 789,72 Eur ir išdalino Klaipėdos miesto ligoninių medikams. Nepamatuojamą pagalbą medikams, senjorams asmeninėmis, savo įmonių lėšomis , kaukėmis, respiratoriais, dezinfekavimo skysčiu  savanoriškai organizavo ir teikė daug klubo narių: Jūratė Andrijauskienė, Rūta Lalienė, Sonata Lygnugarienė, Vanda Bučienė, Santa Selezniovienė, Žibutė Bobianskienė, Vaiva Žalienė, Džuljeta Armonienė, Vaidilutė Stalmokienė, Rima Stonienė, Birutė Banevičienė. Projekto koordinatorė – Jūratė Andrijauskienė.
 • Projektas „Augu ir senstu“, kurio tikslas – jungti skirtingas kartas, padėti senoliams turintiems ekonominę, socialinę ir kultūrinę atskirtį. Organizuoti senolių lankymai, patenkinti būtiniausi ekonominiai poreikiai, kartu bendrauta spektaklyje „Vienas gestas“, dalyvauta edukaciniame duonos kepimo renginyje. Projekte dalyvavo klubo sesės Rūta Lalienė, Ulijana Petraitienė, Žibutė Bobianskienė, Vaidilutė Stalmokienė, Džuljeta Armonienė, Inesa Uktverytė, Jūratė Andrijauskienė, Audronė Umbrasienė, Violeta Ulevičienė ,Diana Šileikienė ,  sesė Jolanta Juškevičienė iš RK“ Karalienė Luizė“ , Klaipėdos socialinės paramos centras, Klaipėdos Licėjaus mokiniai , jų tėvai ir mokytojai, Klaipėdos socialinių paslaugų mokykla. Projektą vainikavo kartu su Oliver J.A.Goh , Klaipėdos Senamiesčio RK , Klaipėdos Senamiesčio Rotaract klubu, Klaipėdos socialinės paramos centru organizuota Bičiuliška popietė su senoliais. Aditės klubo indėlis: dalies senolių transportavimas, koncertinė programa pasitelkiant St.Šimkaus konservatorijos dėstytojus, studentus, renginį labdaros pagrindais  vedė sesės Rūtos L. pakviesta aktorė Eglė Jackaitė, renginio desertas – sesės Rūtos L. užsakyti ir finansuoti įmonės Zeelandija kepiniai. Renginio organizavime dalyvavo Rūta Lalienė, Diana Šileikienė,  savanoriavo Vaidilutė Stalmokienė.  Projekto koordinatorė – Rūta Lalienė.
 • Antrus metus iš eilės buvome projekto „Aš neabejingas , o Tu ?“  Globėju, kuris vyko Klaipėdos universiteto Aula Magna;
 • Klubo narės Inesa Uktverytė ir Gintė Žilinskienė vykdė mentorišką veiklą Klaipėdos Senamiesčio Rotaract organizuotoje „Rotary Akademijoje“.
 •  

METŲ AKIMIRKOS: