DANUTĖ ŽIČKUVIENĖ

2000-2001 ROTARY METAI

Žmonija - mūsų rūpestis

KLUBO TARYBA:

 • Prezidentė – Danutė Žičkuvienė
 • Sekretorė – Rita Petrauskienė

KAS NUVEIKTA:

 • Klubas, įgyvendindamas Matching Grant projektą, skyrė paramą Klaipėdos vaikų ligoninei.
 • Vyksta mainų programos, pagal kurias moksleiviai studijuoja Danijoje, o jaunieji verslininkai tobulinasi biznio kursuose „Demokratija ir rinkos ekonomika“ bei vyksta praktikai į Danijos įmones
 • Siunčiami specialistai susipažinti su profesiniu parengimu Vokietijoje
 • Moksleiviai dalyvauja tarptautinėse vasaros stovyklose.
 • Klubas skyrė vardines klubo stipendijas Klaipėdos universiteto studentams bei parama moksleiviams.
 • Organizuotos kultūrinės programos „Vilties“ klubui.
 • Prasmingai minėdamas klubo 5-erių metų veiklą, lėšas, kurias klubai buvo numatę skirti sveikino gėlėms ir dovanoms, klubas paprašė skirti akcijai „Padėkime socialiai remtiniems ir labai gabiems studentams“.
 • Klubo iniciatyva laimima tarptautinė Geros valios ambasadoriaus stipendija vienerių metų studijoms Čikagos Ilinojaus universitete.
 • Apygardos konferencijoje Marijampolėje klubas pristato skandalingą pranešimą dėl tuberkuliozės ligos protrūkio ir prevencijos Lietuvoje nebuvimo.
 • Aditės garbės nariu tampa p. CarstenLeth.
 • Vykdomas aktyvus Klaipėdos, Lietuvos ir užsienio Rotary klubų bendradarbiavimas.

METŲ AKIMIRKOS: