AUDRONĖ UMBRASIENĖ

2017 - 2018 ROTARY METAI

SKATINAME POKYČIUS!

TARYBA:

 • Prezidentė – Audronė Umbrasienė,
 • Past prezidentė – Jolanta  Kazakevičienė,
 • Būsimoji  2018-2019 m. prezidentė – Sonata Lygnugarienė,
 • Sekretorė – Diana Šileikienė,
 • Iždininkė – Birutė Vaišvilienė,
 • Seniūnė – Vaidilutė Stalmokienė

KOMITETAI:

 • Klubo veiklos komiteto direktorė – Rūta Šimkienė,
 • Profesinės veiklos komiteto direktorė – Džiuljeta Armonienė,
 • Visuomeninės veiklos komiteto direktorė – Rita Seniūnaitė,
 • Tarptautinės  veiklos  komiteto direktorė – Raimonda Čejauskienė,
 • Jaunosios kartos  ugdymo komiteto direktorė – Eugenija  Odebrecht.

 

Atsakinga už  naujų  narių  priėmimą – Vigilija  Paulionienė,

Atsakinga  už Rotary  fondus – Nijolė  Galdikienė.

KAS NUVEIKTA:

 • Inicijuotas atvirų diskusijų ciklas „Skatiname pokyčius” aktualiais visuomenei klausimais. Pirmajai diskusijai pakviestas kunigas, gydytojas, humanitarių mokslų dr. Andrius Narbekovas, pokalbio  tema „Ar doroviniai dėsniai egzistuoja taip pat kaip ir egzistuoja gamtos dėsniai?” (2017 11) 
 • Antrasis ciklo „Skatiname pokyčius” renginys – ne tik diskusija, bet ir paramos projektas kartu su nusižudžiusiųjų artimųjų asociacija ARTIMIEMS – diskutuota jautria tema, kaip atpažintį savižudybę bei įgyvendinta informacinės sklaidos kampanija. Šiam projektui gauta 1500 eur parama iš Apygardos fondo. 
 • Inicijuotas ir kartu su Jūrų muziejumi pradėtas tęstinis projektas – „Delfinų terapija – Lietuvos vaikams”, kurio idėja raginti Lietuvos RK finnasuoti 10 terapinių seansų programą savo regiono šeimoms. 
 • Kartu su kitais Klaipėdos m. RK tradiciškai įgyvendintas tradicinis kalėdinis renginys talentingiems moksleiviams „Geltonieji autobusiukai”. 
 • Dalyvavome RK mainų programose – skyrėme paramą: RK KARALIENĖ LUIZĖ paramos globojamiems vaikams projektui, RK CONCORDIA paramos projektui „Judėk pirmyn su viltimi”, SENAMIESČO RK vaikų su regos negalia vasaros  stovyklai „Pažinimo stebuklas”. 
 • Stipendijos: paruošėme dokumentus Apygardos valdybai dėl paramos skyrimo Stasio Šimkaus Konservatorijos II kurso fortepijono klasės studentui Jonui Šopai.
 • Inicijuota paramos akcija neišnešiotukams „Pasidalinkime šiluma“ – sesės mezgė ir rinko mezginius mažyliams. 
 • Dalyvavome  ROTARY renginiuose: ROTARIADA 2017 Panevėžyje (2017 09, RI apygardos 1462 konferencija (2017 10), RK HARMONIJA moterų forumas Šiauliuose (2017 11), PET Prezidentų mokymai (2018 03), bendra regiono klubų „Šimtmečio giraitė” – ąžuoliukų sodinimo akcija Prie LCC universteto (2018 04) i kt. 
 •  Tradiciškai pas save klube arba išvykose bendravome su įdomiais žmonėmis – ozono terapijos specialistu gydytoju Albertu Albertjanu (2017 10), socialinių mokslų daktare profesore Ramutė Čepiene, rotariečiu, gemologu, brangakmenių ekspertu Arūnu Kleišmantu (2018 03), Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto direktore doc.dr. Silva Pocyte (2018 02 ), mitybos ir kulinarinio paveldo ekspertu, Lietuvos aristokratijos atstovu, didikų ir bajorų virtuvės žinovu Vincentu Saku (2018 03); VšĮ „Elgesio sprendimai“, kuri skirta vaikams su ASS (Autizmo spektro sutrikimais) direktore Rita Karveliene,  vykome į Kauno muzikinio teatro spektaklį ir Pažaislio vienuolyną. 
 •  Į klubą priėmtos net keturios naujos sesės (2018 04): Virginija Kazakauskienė, Gintė Žilinskienė, Veronika Žalimienė, Renata Statkevičienė. 
 • Rotacija vyko taip pat tradicijų ir pokyčių dvasioje – klubo vairas perduotas prezidentei Sonatai Lygnugarienei. 

METŲ AKIMIRKOS: